Hlavní menu
Projekty a Partnerství Liberecký kraj
Inzerce
Nejsou žádné inzeráty.
Vyhledat text
Najdete nás i na Facebooku
najdete nás i na facebooku

Fotogalerie
Průvod dobrovolníků - 11. října 2013 - 3
Prezentace a tvůrčí dílny i ochutnávky na náměstí u Plazy a od 16 hodin průvod dobrovolníků libereckým centrem.
zobrazení: 0
známka: 0
 


Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 a Zdravé město, Zdravý Kraj

 

MA21 zapadá do širšího proudu snahy o kvalitní veřejnou správu, která je zahrnuta pod pojem „good governance“ („řádná správa věcí veřejných“ či „dobré vládnutí“). Kvalitní správa věcí veřejných, musí být (z pohledu OSN i EU) otevřená, transparentní a odpovědná veřejnosti, efektivní, umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování a založená na partnerské spolupráci s ostatními společenskými sektory a respektující odborný pohled na věc. Jedině taková veřejná správa může vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji obce či regionu. A právě MA21 je procesem, jehož je udržitelný rozvoj základním cílem. Nezbytnou součástí fungující MA21 jsou:

  • kvalitní strategické plánování a řízení včetně systému financování;
  • průběžná a aktivní komunikace s veřejností - budování partnerství;
  • systémové a měřitelné směrování k udržitelnému rozvoji.

 

Liberecký kraj se v roce 2011 stal členem Národní sítě Zdravých měst České republiky (dále jen NSZM), zájmového sdružení právnických osob. NSZM je certifikována ze strany Světové zdravotnické organizace (WHO) jako realizační platforma Projektu Zdravé město/Zdravý kraj WHO v České republice.


Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 (MA 21) je strategický a akční plán rozvoje obce či regionu, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe.

To znamená: strategický plán, který propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí a je vytvářen ve spolupráci s veřejností.
Místní Agenda 21 zohledňuje konkrétní místní problémy.

Je to proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém území.
(O strategickém plánování obecně se dočtete v samostatné sekci)

Co je místní Agenda 21

  • Místní - odkazuje na vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region
  • Agenda - je slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle,
  • 21 - znamená, že se jedná o to, co musíme udělat pro (v) 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.

MA 21 je proces, který prostřednictvím
- zkvalitňování správy věcí veřejných
- strategického plánování (řízení)
- zapojování veřejnosti a
- využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji
zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech

MA 21 Hledá řešení ve spolupráci se všemi z místního společenství, takže odráží také jejich potřeby.
Zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života a v delším časovém horizontu.
Propojuje probíhající aktivity.
Zapojuje veřejnost do plánování i do realizace plánů.

MA 21 by se tedy měla stát běžným nástrojem fungování veřejné správy. A měla by vést k otevřené spolupráci celého místního i širšího společenství.

 

Další informace k této problematice najdete např zde:
http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=1923253
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_Agenda_21
http://www.zdravamesta.cz/index.shtml

 

Podoba projektu Zdravý Liberecký kraj je vytvářena za partnerské spolupráce jak samosprávy kraje a jejích resortů, ale od začátku také měst a obcí, nevládních organizací  i podnikatelů. Projekt má průřezový charakter, je primárně zacílen na uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni (tzv. místní Agenda 21). Projekt není spojován pouze s představou fyzicky zdravého jedince, nýbrž zapadá do kontextu úsilí o zdravé životní prostředí, zdravé podmínky pro podnikání a ekonomické prosperity, vysokou kvalitu života. Jeho cílem je vytvoření uceleného systému směřujícího k rovnovážnému rozvoji sociálního, ekonomického i environmentálního pilíře  společnosti. Tento Projekt je realizován za metodického vedení NSZM.

Národní síť Zdravých měst:

http://www.nszm.cz/index.shtml

V Libereckém kraji jsou k 31.12.2013 členy tohoto sdružení:

Liberecký kraj
Česká Lípa
Jilemnice
Křižany
Liberec
Lomnice na d Popelkou
Turnov
Mikroregion Podralsko

Informace o aktivitách projektu najdete na http://zdravykraj.kraj-lbc.cz/projekt-zdravy-liberecky-kraj
 
 

Informaèní e-mailVytisknout text

 

 
Termíny jednání výboru ANNOLK


6.4.2022 od 15,30 hod. v KVK
4.5.2022 od 14 hod. v KVK
8.6.2022 od 14 hod. v KVK
7.9.2022 od 14 hod. v KVK

Není-li uvedeno jinak,
vždy v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Hosté jsou vítáni.

Týdny pro neziskový sektor
Podrobný program najdete na www.tynes.cz a na Fb

Krajské TÝNES 2022
termín: 3.2.2022 - 3.3.2022
společná výstava, diskuse, ace pro veřejnost, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, přednášky ... Kde: Krajská vědecká knihovna v Liberci

Výstava "Společně pomáhat je radost"
Partneři: Liberecký kraj, Regionální dobrovolnické centrum ADRA, KVKLi

Další témata: spolupráce a podpora místních komunit, sdílená ekonomika a služby, sociální podnikání a inovace šetrné ke zdrojům i prostředí, kvantování a práce s dary a energiemi v novém paradigmatu ...

Chcete-li s námi pořádat akci v rámci TÝNES 2022, napište nám na: annolk@seznam.cz
Zajímavé akce v regionu
26.3.-30.4.2022
Ukliďme svět / Ukliďme Česko
více na www.uklidmesvet.cz
(Informace)


22.-23.4.2022
Den Země
více na www.denzeme.cz (Informace)

1.5.2022
Pouť na Krásné (Pěnčín u Jablonce n.N.)
více na www.pencin-zittau.eu/kitteluv-dum (Informace)

Další akce a nabídka
5.-6.5.2022 Setkání Platformy pro rozvoj NNO 2021+" - Středočeský kraj - info na https://spiralis-os.cz/projekty/220-platforma-rozvoje-nno-aneb-hrajeme-podle-pravidel

3.-4.6.2022 Česká Květnice - Planta Naturalis, Markvartice u Sobotky - info na www.plantanaturalis.com

© 2006 ANNOLK
Web je postaven na enginu
phpRS.

[CNW:Counter] návštìv