Hlavní menu
Projekty a Partnerství Liberecký kraj
Inzerce
Nejsou žádné inzeráty.
Vyhledat text
Najdete nás i na Facebooku
najdete nás i na facebooku

Fotogalerie
Poznejte neziskové organizace - nevíte, kdy je budete potřebovat - 2
Výstava
zobrazení: 0
známka: 0
 


Akce členů

Zápis z 25. setkání přátel NADACE ŠKOLA HROU

Zápis z 25. setkání přátel NADACE ŠKOLA HROU, které se konalo dne 31. 5. 2006 v 18:00 hodin v zasedací místnosti NŠH – obchůdek č. 56 v Západní ulici CENTRA BABYLON Liberec
 Účast: 23 účastníků (3 prezenční listiny)
 

Jednání zahájila předsedkyně správní rady NŠH p. Ing. Vajnerová přivítáním přítomných, proběhlo tradiční vzájemné představení, a protože se nedostavila první přednášející p. Bc. Gabriela Fialová, volný prostor dostal Úřad práce Liberec jakožto první. Absence přednášejícího se nám stala poprvé, pozdějším průzkumem bylo zjištěna nenadálá nemoc zástupce poradny, bohužel nikoho z jejích kolegů nenapadlo zvednout telefon a omluvit ji. Poradnu pro oběti tr. činů se budeme snažit pozvat „na jindy“, myslíme si, že téma je velmi zajímavé a bohužel stále aktuální.
 
 Úřad práce, Liberec IV. - Perštýn, Dr. Milady Horákové 361/23, 460 01 Liberec, 485236111, e-mail: liberec@up.mpsv.cz, p. Mgr. Dvořák Ladislav – analytické informace o trhu práce v LK a p. Jindra Bláhová, poradkyně přes problematiku osob zdravotně postižených
 Oba přednášející byli perfektně připraveni, p. Mgr. Dvořák hovořil mj. o vývoji nezaměstnanosti, poptávce a nabídce dle profesních skupin, specifické míře nezaměstnanosti – opět dle profesních skupin, otázce cizinců na trhu práce a pod. Přítomným předložil informace jak slovní, tak grafické a procentní (míra nezaměstnanosti v LK i srovnání v rámci ČR, věkové skupiny, počty uchazečů na volná místa aj.), nevyhýbal se ani záludným otázkám (absence textilu v Liberci, městě s textilní tradicí, otázka rekvalifikací a výsledků v tomto směru, otázka centra vzdělanosti, rozdíly zájmu o vzdělání na Liberecku – Českolipsku, Frýdlantský výběžek...). Paní Bláhová doplnila výše uvedené o podrobnosti na úseku problematiky osob se zdravotním postižením, v chráněných dílnách, stále nedostatečných možnostech jejich zařazení do pracovního procesu, snaze přenést tyto možnosti i mimo chráněné dílny, a to včetně finančních prostředků, které ve většině případů směřují právě jen sem. Oba přednášející byli velmi vstřícní, pozvání do klubu je nezaskočilo, naopak, svůj volný čas nám věnovali rádi a možná, že někdy v budoucnu opět zavítají. Jinak nám všem jako jednotlivcům v případě potřeby jsou k dispozici i další pracovníci na ÚP. Děkujeme.
 
 LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, www.labyrintbohemia.cz, e-mail: lb@labyrintbohemia.cz, NADACE ŠKOLA HROU, Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7, www.nsh.cz, nadace@fpt.cz, p. Jiří Valášek, p. Václav Bernard, v průběhu jednání i p. Ing. Vajner, př. představenstva CENTRA BABYLON Liberec
 Zábavně-naučné muzeum, Interaktivní centrum zábavného poznávání, zkráceně „muzeum“ – více názvů pro jeden celek, pro který se momentálně hledá přiléhavý název (viz anketní lístky pro účastníky klubu i širokou veřejnost). Jedná se o zamýšlený komplex interaktivního centra poznávání, jehož první expozice byla provizorně umístěna v nákupním městečku CENTRA BABYLON – bylo již jednou na programu klubového setkání (informace včetně prohlídky). Záměr připraven, nová budova muzea bude na CB těsně navazovat, projekt rovněž připraven, financování jednak z grantových prostředků EU (22 %), dále z grantu NŠH a dofinancování (cca 9 mil) z dalších zdrojů. Na přítomné vznesena žádost o pomoc při shánění finančních prostředků, podána informace o omezení grantových aktivit NŠH, o vzniku několika nových pracovních míst... Exponáty z různých oblastí života – člověk, příroda, hry, kuriozity, rekordy, propagace význ. osobností regionu... Poznatky čerpány ze zahraničí, v rámci ČR zatím nic podobného není, spolupráce konzultantů z různých činností vítána.. V plánu otevření v červnu 2007, všichni jsou srdečně zváni, do té doby jsou samozřejmě k dispozici malým i velkým stávající prostory zábavně-naučného muzea.
 
 
 
 a) Akce ze strany klubových účastníků
 - ZŠ a ZUŠ Frýdlant – p. Mgr. Dunajčíková, p. Fialová – Dům dětí stále v rekonstrukci, program připraven, váznou řemeslné práce. Moc se těší na zahájení provozu. Již 4. rokem pořádají příměstské letní dětské tábory – díky grantu od NŠH mohou jít děti z Frýdlantska do aquaparku CB.
 - p. Linková Helena – akce pro děti, pochod přes 3 hranice dne 10. 6. 2006 – 8.00 hod. odjezd do Šitavy, pak přesun na farmu do Hartau.
 - ZŠ Mníšek, p. Lindnerová, p. Deduchová, ve dnech 10. – 14. 7. dětský příměstský tábor cca pro 20 dětí 1. – 5. třída, denní výlety po LK (ZOO, Ještěd, zámek Frýdlant).
 - p. Vosáhlová, OS OBZOR Liberec – připomíná 16. festival Hudební mládeže Duhová bouře – v PKO ve dnech 9. – 10. 6. 2006
 - p. Mgr. Vohlídalová, Německé fórum žen – petice za omezení jízd kamionů – NŠH bude doplněno o potřebné podpisy a posláno.
 
 b) Akce NŠH
 - Zprostředkované pozvání od p. Matyáše do Č. Lípy – akce ve dnech 16. – 17. 6. 2006.
 - V CB – Evropský den dětí 3. 6. 2006 od 14.00 hod., účast „vyvolených“
 - 4. 6. 2006 akce v Dl. Mostě – Pohádkový les, LV v roli pohádkové hodné čarodějky rozdávající dárky.
 - Akce pro děti o prázdninách – obrázky, soutěže, zážitky.
 - Internetová soutěž „sleduj a vyhraj“, nutná registrace a plnění podmínek – viz www.BabylonLiberec.cz (zpětná sledovanost výher, přihlášení o výhry do 30 dnů).
 - Stále jezdí babylonská tramvaj – CB – ZOO a zpět.
 - V CB obnovena hra lasergame – nové vesty, nové pojetí.
 
 Příští schůzka klubu přátel NŠH vychází na 28. 6. 2006, přijdou zvláštní pozvánky. Prosíme všechny, kdo mají e-mailovou adresu a ještě ji NŠH neposkytli (stačí napsat do prezenční listiny), tím pádem dostávají zápisy a pozvánky poštou, aby byli tak hodní a e-mail dali k dispozici, adresa bude opravdu využívána pouze k informacím výše uvedeného charakteru, nikoli k jiným nepodstatným účelům. Děkujeme předem.
  
 V Liberci dne 31. 5. 2006/JF
 
 
 


Informaèní e-mailVytisknout text

 

 
Termíny jednání výboru ANNOLK


6.4.2022 od 15,30 hod. v KVK
4.5.2022 od 14 hod. v KVK
8.6.2022 od 14 hod. v KVK
7.9.2022 od 14 hod. v KVK

Není-li uvedeno jinak,
vždy v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Hosté jsou vítáni.

Týdny pro neziskový sektor
Podrobný program najdete na www.tynes.cz a na Fb

Krajské TÝNES 2022
termín: 3.2.2022 - 3.3.2022
společná výstava, diskuse, ace pro veřejnost, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, přednášky ... Kde: Krajská vědecká knihovna v Liberci

Výstava "Společně pomáhat je radost"
Partneři: Liberecký kraj, Regionální dobrovolnické centrum ADRA, KVKLi

Další témata: spolupráce a podpora místních komunit, sdílená ekonomika a služby, sociální podnikání a inovace šetrné ke zdrojům i prostředí, kvantování a práce s dary a energiemi v novém paradigmatu ...

Chcete-li s námi pořádat akci v rámci TÝNES 2022, napište nám na: annolk@seznam.cz
Zajímavé akce v regionu
26.3.-30.4.2022
Ukliďme svět / Ukliďme Česko
více na www.uklidmesvet.cz
(Informace)


22.-23.4.2022
Den Země
více na www.denzeme.cz (Informace)

1.5.2022
Pouť na Krásné (Pěnčín u Jablonce n.N.)
více na www.pencin-zittau.eu/kitteluv-dum (Informace)

Další akce a nabídka
5.-6.5.2022 Setkání Platformy pro rozvoj NNO 2021+" - Středočeský kraj - info na https://spiralis-os.cz/projekty/220-platforma-rozvoje-nno-aneb-hrajeme-podle-pravidel

3.-4.6.2022 Česká Květnice - Planta Naturalis, Markvartice u Sobotky - info na www.plantanaturalis.com

© 2006 ANNOLK
Web je postaven na enginu
phpRS.

[CNW:Counter] návštìv