Účetní závěrka a výroční zpráva v neziskové organizaci za rok 2015

Autor: <info(at)annolk.cz>, Téma: Akce ANNOLK, Vydáno dne: 13. 12. 2015

Pozvánka

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ

čtvrtek 17. prosince 2015 od 13:00 do 16:00 hod. v sídle ANNOLKu. Účetní závěrka a výroční zpráva v neziskové organizaci za rok 2015.  (Pozvánka)V rámci tohoto školení se budeme věnovat převážně následujícím tématům:

- účetní operace na konci účetního období - kontroly účetnictví před uzavřením účetního období

- vazba účetní závěrky na výroční zprávu (povinnou, nepovinnou) - povinnost zveřejňování.

Dle časových možností a zájmu účastníků probereme i další témata: např. přílohu k účetní závěrce a vazby na vnitřní směrnice, inventarizace, povinné účetní knihy, rozdělení činností na hlavní a vedlejší, sestavování rozvahy a výkaz zisku a ztráty, výkaznictví, ...

- cena pro členy ANNOLK: 300,- Kč / osoba

- pro ostatní organizace: 400,- Kč / osoba

 

Úhrada předem na bankovní účet (VS 17122015) nebo po domluvě hotově na místě. školení vychází z absolvovaného semináře v Praze, vedeného Ing. Miroslavou Nebuželskou. Těšíme se na Vás.