Sociální podnikání v Libereckém kraji

Autor: <info(at)annolk.cz>, Téma: Sociální podnikání, Vydáno dne: 03. 06. 2015

Sociální podnikání v Libereckém kraji je v začátcích, nemáme mnoho registrovaných sociálních podniků (2-5 do r. 2015) - viz http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/mapa-podniku , ale řada subjektů (neziskových i podnikatelských, družstev) funguje či podniká více a více v souladu s pravidly a principy sociálního podnikání a v tomto se je snažíme podporovat, propojovat jejich zájmy a aktivity. Tenčící se grantové zdroje a schopnost neziskovek nabízet své produkty, služby a aktivity "na klíč" obcím, firmám, jednotlivcům či různým cílovým skupinám jsou také příležitostí rozvíjet sociální podnikání a rozvíjet tak vícezdrojové a dlouhodobé financování jednotlivých organizací a jejich projektů, aktivit.

ANNOLK realizovala jako partner s Technickou univerzitou v Liberci  v letech 2011 - 2010 vzdělávací projekt "SOP3 - Sociální podnikání - šance pro 3. tisíciletí" (OPVK). Informace o projektu a jeho aktivitách, výstupech jsme umístili na www.opvk.eu/sop3 , v rámci jeho realizace se uskutečnil zejména modulový vzdělávací cyklus a příprava podnikatelských záměrů jeho absolventů, několik exkurzí do sociálních podniků po celé ČR a tři kulaté stoly k tomuto tématu.

Pokud Vás problematika zajímá, spojte se s námi - právě připravujeme další setkání i aktivity k tomuto tématu, např. na 4. června 2015 (od 13 do 17 hodin) - Sociální podnikání v Libereckém kraji 2015 - 2016 (2020) - viz http://www.annolk.cz/soubory/pdf/socialni-podnikani-4-6-2015-f1.pdf

Užitečné unformace najdete na řadě stránek sociálních podniků či propagátorů těchto myšlenek a realizátorů pilotních a inspirativních projektů, např.:
http://www.socialnipodnikani.info
http://www.nova-ekonomika.cz
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz

Řadu materiálů a publikací ke stažení najdete např zde:
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/ke-stazeni/studie-a-publikace

Mgr. Květa Morávková, annolk@seznam.cz, tel. 777171876