Seminář Eurocentra Liberec - 15.4.2015

Autor: <info(at)annolk.cz>, Téma: Semináře/akce regionu, Vydáno dne: 09. 04. 2015

Eurocentrum LiberecDovoluji si Vás pozvat na seminář s názvem: „Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace" , který proběhne dne 15. dubna od 10:00 do 15:00 na Krajském úřadě Libereckého kraje.  Seminář je vhodný především pro pracovníky veřejné správy, pracovníky NNO, vysokoškolských institucí, výzkumných institucí, sociální partnery a poskytovatelé mikroúvěrů a pracovníky úřadu práce.

Program je přímo řízen Evropskou komisí (tzn., že hodnocení a výběr projektů provádí Evropská komise) a zaměřuje se zejména na podporu zavádění inovativních postupů v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky. Umožňuje financováni neinvestičních aktivit – školení, osvětových kampaní, seminářů, konferencí, kulatých stolů, zpracování metodik, strategií, výměny dobré praxe. Dotaci ve výši 80% poskytuje Evropská komise, o pokrytí 20% spolufinancování může žadatel požádat MPSV.

Na semináři vystoupí zástupci MPSV – paní Jitka Zukalová a František Tupý a pan Vlastimil Outlý z nadačního fondu Erudicio. Během semináře se budete moci seznámit mimo jiné s plánem výzev na rok 2015 a systémem SWIM, ve kterém se vyplňují žádosti, ale i s praktickými informacemi při vypracovávání projektu a přípravě žádosti. Podrobný program a obsah semináře naleznete v příloze (pdf) .

Seminář je zdarma, ale počet míst je omezen. Rezervujte si raději co nejdříve své místo na fiser@euroskop.cz Občerstvení zajištěno.

S pozdravem a přáním pěkného dne,  

Martin Fišer