Týdny pro neziskový sektor 2015

Autor: <info(at)annolk.cz>, Téma: Akce ANNOLK, Vydáno dne: 01. 02. 2015

LogoVážení a milí,
dovolujeme si Vás opět přizvat k letošní kampani Týdny pro neziskový sektor, která se v Libereckém kraji koná již pošestnácté.

V příloze najdete základní informace a návratku k vyplnění, ale společný kalendář akcí čeká hlavně na Vaše akce, které v únoru a březnu pořádáte, nebo byste měli zájem se jich účastnit, případně uvítáte společnou přípravu či pomoc s ní. Pokud nám informace či plakátky o Vašich akcích pošlete co nejdříve - nejlépe společně s návratkou, zajistíme jejich inzerci i na webových portálech pro veřejnost.
Na plakátovacích plochách budeme plakáty vylepovat jen dle dohody s Vámi - uvítáme tipy. Uvítáme také, pokud logo kampaně použijete i ve Vašich materiálech a na akcích.

Budeme tedy velmi rádi, zúčastníte-li se aktivně společné výstavy, v březnu pak konference NNO (termín a program ještě ladíme) a vyplníte-li tedy co nejdříve i návratku v příloze. Těšíme se na Vaše náměty, poznámky i připomínky a doufáme, že možnosti společné prezentace či vzájemné motivace a předávání zkušeností opět uvítáte, stejně jako letošní témata  kampaně, kterými jsou „Světlo" a "Rozvojová spolupráce" a hledání jejich nových rozměrů či průniků.

Přeji tedy pokud možno dostatek nápadů a energie v tomto roce a mnoho radostí z Vašich aktivit a projektů, ze společných setkání.

Mgr. Květa Morávková, telefon 777 171 876.

Informace    Návratka    Logo