Seminář Možnosti podpory pracovních míst v NNO - 10.12.2014

Autor: <info(at)annolk.cz>, Téma: Akce ANNOLK, Vydáno dne: 03. 12. 2014

PodporaVážení a milí, dovolujeme si Vás pozvat na seminář (dopolední nebo odpolední termín dle Vašich možností), který připravujeme ve spolupráci s Krajskou pobočkou Úřadu práce v Liberci. Termín byl avízován na 3.12., ale díky kolizi s dalšími akcemi jsme museli termín o týden posunout. Doufáme, že i v době hlubšího adventu si budete moci najít na tuto problematiku čas, protože lidé - zejména ti, kteří mohou být placeni za vyšší objem své práce pro neziskové organizace - jsou cenní, zejména pokud již dobrovolnickým "tahounům" docházejí čas nebo síly..., hned po nosných myšlenkách vizí a poslání, obsahů (vzájemně i veřejně) potřebných a prospěšných činností, projektů.
Kapacita prostoru je omezená - cca 20 osob, proto prosím neváhejte s přihláškou na seminář dlouho. Nezapomeňte sdělit čas, na který se chystáte, případně své zkušenosti se zaměstnáváním osob či se spoluprací s Úřadem práce ČR. Viz příloha .

Další akce toho dne a týdne:

Čas mezi 12 - 13.30 lze využít k bezplatným konzultacím o změnách a zápisech do veřejných rejstříků dle působnosti Vašich spolků a Nového občanského zákoníku - doplnění o sídle, statutárních zástupcích aj., zejména jste-li o.s. - dnes tedy spolek, abyste se stali správně registrovaným "zapsaným" či "pobočným spolkem" dle nové legislativy, pokud toto neřeší již Vaše mateřská organizace. Prosím o formulaci obsahu konzultace též předem - mailem, pořadí konzultací bude (v případě vyššího zájmu) stanoveno asi dle pořadí přihlášených, či dle Vašeho navrhovaného času, pokud ještě nebude obsazen

Od 13.30 (do 15.20) se koná výbor ANNOLKu, ve stejných prostorách. Hosté, zejména členové a zájemci o členství či spolupráci jsou na jednání vítáni. Program jednání rozešlu ca 4.12.

Připomínám i konání 4. ročníku Křesadla, letos v Jablonci nad Nisou, organizované Českým červeným křížem - předávání ocenění 4.12. od 17 hodin v městském divadle v Jbc
http://www.cck-jablonec.cz/kresadlo-2014-liberecky-kraj/
http://www.scvk.cz/clanek/kresadlo-stehuji-na-tri-roky-do-jablonce.html#.VH1lR8mjLIU

Začínáme již také připravovat kampaň Týdny pro neziskový sektor 2015 a uvítáme k ní jakékoli Vaše náměty, podněty, připomínky k minulým letům kampaně.

Přeji Vám úspěšné dokončování letošních projektů i podávání nových, přejem klidný a radostný advent plný harmonie, krásné hudby i setkávání s Vám příjemnými lidmi i mnoho sil do zvládnutí všech aktivit a úkolů konce roku a těším se na setkání s Vámi během celého dne 10.12.2014, případně na adventním posezení, které chystáme na 17.12. od cca 17 hodin opět v ANNOLK a které bude kromě adventní atmosféry věnováno i úvahám nad rozvojem ANNOLKu a nápadům do kampaně Týdny pro neziskový sektor v celém kraji, tedy i mimo Liberec.

Mgr. Květa Morávková