DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Autor: <milan(at)pokora.net>, Téma: Semináře/akce regionu, Vydáno dne: 01. 06. 2009

Komunitní plánování sociálních služeb regionu Liberec, Statutární město
 Liberec, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Krajská nemocnice Liberec a.s., a další partneři si Vás dovolují pozvat na

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


prezentace sociálních a navazujících služeb pro širokou veřejnost
ve středu 10. června 2009, od 09:00 do 16:00 hodin v budově radnice (místnost č.11 -  přízemí budovy) a v přilehlém okolí.

Pozvánka na společenský večer
pozvánka na Den soc. služeb v Liberci
Program dne soc. služeb v Liberci