4. SPECIALIZOVANÝ SEMINÁŘ - KONFERENCE "Život s AIDS"

Autor: <info(at)annolk.cz>, Téma: Semináře/akce regionu, Vydáno dne: 10. 10. 2008

který se bude konat ve Stráži pod Ralskem v Kulturním domě „Panda Sport“
 
ve dnech    5. - 7. 11. 2008
 
Seminář je určen pro sociální pracovníky, zdravotníky, pedagogy, pracovníky policie, vězeňské služby, justice, všechny pracovníky pomáhajících profesí, zkrátka pro všechny, kteří při své práci mohou přijít do styku s HIV pozitivní osobou.
 
Přednášet a odpovídat na dotazy budou přední odborníci z oblasti sociální práce, lékařství, diagnostiky a justice.
Program semináře je členěn na tato podtémata:
 
1.      HIV/AIDS obecně
 
2.      Sociální práce a základní právní problémy ve vztahu k problematice HIV/AIDS
 
3.      Informace nejen pro zdravotníky, sociální pracovníky a pedagogy
 
4.      Diskusní fórum, odpovědi na dotazy účastníků, beseda s HIV pozitivní osobou
 
5.      Doprovodné programy: promítání tématických filmů
 
 
Účastnický poplatek za 1 osobu činní: 1.600,- Kč (včetně stravy, ubytování a zvláštního autobusu z Prahy). Účastnický poplatek poukažte předem bankovním převodem na číslo účtu 17337021/0100 u Komerční banky, s uvedením variabilního symbolu (vaše IČ nebo rodné číslo) a konstantního symbolu 0308. Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti při registraci v den zahájení semináře, při registraci předáme účastníkům semináře doklad o zaplacení účastnického poplatku.
 
V případě Vašeho zájmu o tento seminář odešlete přihlášku obratem na adresu:
 
Česká společnost AIDS pomoc, o.s.
Malého 3/282
186 21   Praha 8 – Karlín
 
fax: 224 81 03 45
e-mail: petr.mach@aids-pomoc.cz
 
Přijetí Vaší přihlášky ihned potvrdíme na Váš e-mail.

Přihláška ke stažení zde 
Plakát