Strukturální fondy 2007 - 2013 - novinky a příležitost pro rozvoj NNO

Autor: <milan(at)pokora.net>, Téma: Akce ANNOLK, Vydáno dne: 19. 10. 2007

Pozvánka na seminář „Strukturální fondy 2007 – 2013 – novinky a  příležitost pro rozvoj NNO" 
v pátek  26. října 2007, od 9:00 do 15:00 hodin, v zasedací místnosti ANNOLKu, U Nisy 6, Liberec 3 (Montáľní závody, 2. patro)
 
Cílem semináře je utřídit podstatné informace o příležitostech finančních zdrojů z vybraných fondů EU, informovat o novinkách v operačních programech a podělit se o zkušenosti s 1. výzvou.Cílem semináře je utřídit podstatné informace o příležitostech finančních zdrojů z vybraných fondů EU, informovat o novinkách v operačních programech a podělit se o zkušenosti s 1. výzvou.

Čas
Téma
Lektor
9:00 – 10:00
úvod, představení,  základní průřezové informace
Květa Morávková
10:00 – 11:30
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Hana Vlčková
 
11:45 – 12:30
Operační program Životní prostředí
(Květa Morávková)
12:30 – 13:00
přestávka
 
13:00 – 14:00
Regionální operační program
Petr Brož
14:00 – 15:00
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko,
ČR - Polsko
 
Hedvika Zimmermannová

Někteří další lektoři a konzultanti jsou v jednání, předpokládáme účast euromanažerů za neziskový sektor v Libereckém kraji.
 
Účastnický poplatek: 300,- Kč, členové ANNOLK zdarma. Úhrada v hotovosti při prezenci na místě (v ceně studený oběd, občerstvení, informační materiály)
 
Počet míst je omezen, svou účast potvrďte, prosím, nejlépe do 24.10.2007 návratkou na  e-mail:annolk@seznam.cz či na adresu: ANNOLK, U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
 
                                    
                                                           Mgr. Květa Morávková, předsedkyně za ANNOLK
                                                              tel.: 602 154 091, 777 171 876, annolk@seznam.cz
 

celá pozvánka i s návratkou ke stažení zde (doc)