Lázně - diskusní seminář pro veřejnost

Autor: <milan(at)pokora.net>, Téma: Akce ANNOLK, Vydáno dne: 08. 10. 2007

Na středu 10. října 2007 připravuje Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje (ANNOLK) ve spolupráci s vedením města Liberec diskusní seminář pro veřejnost na téma:
LÁZNĚ – novinky, postup oprav, budoucí využití, služby pro občany města a jiné.  Seminář bude probíhat od 16 hodin v Liberecké radnici v zasedací místnosti č. 11.


Semináře se zúčastní a Vaše otázky budou připraveni zodpovědět: Ing. Jiří Kittner - primátor města,  Ing. Jaroslav Čech - vedoucí odboru technické správy veřejného majetku, Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru rozvojových projektů, Mgr. Květoslava Morávková - zastupitelka města, Věra Vohlídalová – Česko-německé fórum žen.

Akce je pořádána v rámci celorepublikové kampaně 30 dní pro neziskový sektor, jejíž motto je:  „Každý se může stát hrdinou naší doby“.  Kampaň je zaměřena na význam a práci neziskových organizací. V tomto roce oslaví kampaň své jubilejní desáté výročí.

V Liberecké kraji probíhá kampaň pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana.
Přehled všech akcí kampaně v Libereckém kraji najdete na
www.annolk.cz.

Zveme občany, kteří mají zájem o správu veřejných věcí, o budoucí osud libereckých lázní i o záměry vedení města v nakládání s městským majetkem, pozemky a objekty, které spravuje město samo nebo prostřednictvím svých příspěvkových organizací.

Další diskusní semináře pro veřejnost chystáme na 17.10. (Lidové sady) a 31.10. (okolí Harcovské přehrady)

Bližší informace Vám rádi poskytneme:
tel. 608 301 115 – Ing. Ivana Drozdová – tajemnice ANNOLK
tel. 777 171 876 – Mgr. Květa Morávková – předsedkyně ANNOLK