Místní Agenda 21 - Cesta ke kvalitní obci

Autor: <info(at)annolk.cz>, Téma: Akce ANNOLK, Vydáno dne: 25. 06. 2007

Akce je součástí Letní školy NSZM 2007 (v rámci akreditovaného vzdělávacího programu NSZM „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“, č. akreditace: AK I./PV – 472/2004)
Akce je pořádána pod záštitou předsedy Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 při RVUR a ministra životního prostředí, RNDr. Martina Bursíka.
Akce je realizována ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR.

PROGRAM

Ústí nad Labem (Sociálně ekonomická fakulta UJEP, Moskevská 54) 10. července 2007 (10:00 – 17:00 hod.)

Seminář je určen všem zájemcům o problematiku MA21, zejména tajemníkům a ředitelům úřadů, politikům a koordinátorům MA21, ale také všem dalším zájemcům z řad NNO, škol, veřejnosti ad. Mezi diskutovaná témata budou patřit zejména: postup v MA21 jako metodě kvality veřejné správy a praktické ukázky MA21 (zapojování veřejnosti, sledování ukazatelů, finanční podpora MA21).

pozvánka ke stažení v souboru pdf ZDE