Pozvánka na "SETKÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ SEMILSKA "

Autor: <info(at)annolk.cz>, Téma: Akce ANNOLK, Vydáno dne: 08. 06. 2007

Pondělí 11.června 2007, 17:00 hod.
v divadelním sále – Husova 82,
v Semilech

Zve Vás: Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

(informace: Květa Morávková, annolk@seznam.cz, 602 154 091, 777 171 876)Cílem setkání neziskových organizací Semilska je výměna informací o programové náplni jednotlivých organizací a nastínění možnosti spolupráce s dalšími partnery
u aktivit a programů, které jsou si podobné. Dalšími cíli je předání informací o úspěších či problémech ve spolupráci s místními samosprávami i podnikateli, získání informací týkajících se finančních zdrojů (evropské fondy, státní, krajské nebo nadační fondy) a zjištění zájmu o  vzdělávacích aktivity pro manažery projektů či realizátory aktivit v NNO.

Předpokládaný program:
• Úvodní slovo, představení zúčastněných a jejich organizací, představení úspěšných projektů (prosíme o ca 5 minutové vstupy, ne delší, uvítáme Vaše materiály pro všechny účastníky)
• Projekt "Partnerství pro Liberecký kraj" – výsledky, co bude dále – role NNO v tomto projektu, výhody rozvoje místních a tématických  partnerství
• klíčové problémy práce NNO či realizace projektů, reflexe grantové politiky kraje
• informace o aktuálních finančních zdrojích

setkání navazuje na pracovní seminář k Evropským strukturálním fondům (od 13.00),
těšíme se na Vaši účast a předem děkujeme za zprávu o ní mailem či telefonem

Mgr. Květa Morávková, místopředsedkyně ANNOLK a manažerka projektu

Projekt „Partnerství pro Liberecký kraj“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie a z prostředků Libereckého kraje