Benchmarking absorpční kapacity neziskových subjektů LK pro čerpání finančních prostředků EU

Autor: <info(at)annolk.cz>, Téma: Akce ANNOLK, Vydáno dne: 19. 08. 2007

Vážení kolegové z NNO,
 
 v rámci veřejné zakázky pro Asociaci nestátních neziskových organizací Libereckého kraje (ANNOLK) resp. Krajský úřad Libereckého kraje zajišťuje eFact s.r.o. provedení benchmarkingu absorpční kapacity neziskových subjektů LK pro čerpání finančních prostředků EU.
 
 Cílem tohoto dotazníku, který je zpracováván v rámci projektu Partnerství Libereckého kraje a Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje (ANNOLK), je zjistit, jaké jsou Vaše organizační možnosti a zkušenosti s dotačními tituly. Tyto budou následně srovnány s dalšími organizacemi a sektory - veřejným a podnikatelských a na základě tohoto porovnání budou nastavována další kriteria resp. podmínky pro úspěšné čerpání v dalších letech.
 Tento dotazník má za cíl zmapovat Vaše možnosti v oblasti dotací na projekty. Vlastní vyplnění dotazníku Vám nezabere víc než hodinu. Pokud by Vám nevyhovovalo elektronické vyplnění, tak je možno jej stáhnout na http://www.efact.cz/Benchmarking absorpcni kapacity NNO_CB.pdf  vyplnit ho ručně a poslat na ho adresu zpracovatele:
eFact, s.r.o.
Pomněnková 4
466 05 Jablonec n.N. 

Sledované období projektů pro účely tohoto dotazníku je stanoveno od 1.1.2004 – 31.12.2005.
K vyplnění dotazníku budete vyzváni v nejbližších dnech mailem, neodkládejte prosím jeho vyplnění, naší snahou je shromáždit data a informace od ca 225 subjektů NNO nejlépe do konce května 2007.

Pokud budete potřebovat pomoci, obraťte se na náš help desk bmk.annolk@efact.cz nebo 602 855 987 nebo 728 444 655. Informace k využití dat Vám poskytneme na 777 171 876.

Benchmarking vznikl v komerční sféře jako nástroj na zlepšování firem na úroveň špiček v oboru. V neziskovém sektoru je v porovnávání s nejlepšími jednak prostředkem k poznávání úspěšnosti organizací, ale i praktickým nástrojem ke zlepšování vlastní činnosti a podkladem pro odhad celkové absorpční kapacity neziskového sektoru v kraji. Proto věříme, že Vás dotazník zaujme a že budete i sledovat výsledky tohoto sběru dat od dalších organizací a srovnávat se s nimi tam, kde je to možné.

Děkujeme

Mgr. Květa Morávková, předsedkyně ANNOLK