POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VÝBORU ANNOLK

Autor: <info(at)annolk.cz>, Téma: Akce ANNOLK, Vydáno dne: 13. 06. 2006

které se koná ve čtvrtek 15. června 2006, od 16 hodin v prostorách ANNOLK, U Nisy 6 – Montážní Závody Liberec, 2. patroPROGRAM JEDNÁNÍ:

1)
Přijetí nových členských organizací,
• EURO 21 Cz o.p.s.
2) Informace od MUDr. V. Valenty o práci pracovní skupiny pro zdravotní politiku Libereckého kraje a o možnostech spolupráce na ní, zástupcem za ANNOLK – dr. Rákosová, diskuse
3) Aktuální aktivity a problémy projektů "Partnerství pro LK", "Oživený dům" a "Trojzemí"
4) Výroční zpráva ANNOLK 2005 a výroční zprávy (zprávy o činnosti) členů
5) Rozpočet 2006 a finance do konce roku, členské příspěvky,
6) Příprava akcí v červnu, na prázdniny a podzim 2006
7) Webové stránky – diskuse – prohlédněte startovací verzi na www.annolk.cz
8) Možnosti vzdělávání pro členy i další NNO – plán na podzim – upřesnění témat, lektorů
9) Poradenství pro NNO (Účetní servis aj.) – stav, další postup
10) Různé - aktuality od členů aj.
Pozn.: Změna programu vyhražena dle domluvy přítomných včetně hostů.
Potvrďte, prosím, Vaši účast obratem na annolk@seznam.cz. Předpokládaná délka jednání je do
19 hodin.

Jednání asociace jsou otevřená pro zájemce ze všech NNO
Rádi uvítáme zástupce všech neziskových organizací, které mají zájem o dění v neziskovém sektoru Libereckého kraje, případně i další hosty.