Pozvánka na jednání ANNOLK - 18.5. od 16 hod, MZ 2. patro

Autor: <info(at)annolk.cz>, Téma: Akce ANNOLK, Vydáno dne: 05. 06. 2006

Vážení a milí, dovoluji si Vás pozvat na jednání výboru ANNOLK.
Členy, kteří dosud nezaplatili letošní členský příspěvek, upozorňuji na možnost zaplatit jej přímo na tomto jednání v hotovosti.
Prosím o dodání Vašich výročních zpráv či zpráv o činnosti v roce 2005 (poštou či osobně do termínu jednání výboru) – máte-li je již k dispozici a o dodání vyplněných dotazníků (pro ty, ktreří jej někam založili, znovu přikládám v sekci dokumenty) pro aktualizaci databáze NNO, analýzu potřeb i přípravu projektových záměrů financovatelných v letech 2007 – 2013.

Těším se na Vaši účast i na náměty na akce a aktivity – dle Vašich potřeb a zájmů

Květa Morávková

(ZO ČSOP Armillaria a ANNOLK)
tel. 602 154 091, 777 171 876, 482 725 276-7
e-mail: kmoravkova@volny.czPROGRAM  JEDNÁNÍ:

1) Přijetí nových členských organizací
• RATTUS, o.s.
• Česko-německé fórum žen
• EURO 21 Cz o.p.s.
• Dědina o. s.  
2) Aktivity projektů Partnerství, Oživený dům, Trojzemí
3) Výroční zpráva ANNOLK 2005 a výroční zprávy členů (které došly)
4) Rozpočet 2006 a finance do konce roku, členské příspěvky
5) Příprava akcí v květnu (24.5. – diskuse v Babylonu), na  červen 2006
6) Webové stránky
7) Možnosti vzdělávání pro členy i další NNO – plán na podzim
8) Účetní servis pro zájemce – stav, další postup
9) Různé

Pozn.: Předpoklad délky jednání do 19 hodin.

Jednání asociace jsou otevřená pro zájemce ze všech NNO!
Rádi uvítáme všechny neziskové organizace, které mají zájem o dění v neziskovém sektoru Libereckého kraje.