30 dní pro neziskový sektor

Autor: <info(at)annolk.cz>, Téma: Akce ANNOLK, Vydáno dne: 30. 01. 2005

Pozvánka na TISKOVOU KONFERENCI k zahájení kampaně 30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR v Libereckém kraji která se koná v úterý 1. února 2005 od 10 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci



Vážená paní, vážený pane,
dovolte, abychom Vás pozvali na tiskovou konferenci k zahájení kampaně 30 dní pro neziskový sektor v Libereckém kraji.  Jedná se o akci už tradiční, v níž se během února svými aktivitami i prostřednictvím sdělovacích prostředků představuje celé spektrum činností nestátních neziskových organizací. 

Ke kampani se letos v Libereckém kraji přihlásilo zatím na 40 organizací, které připravily akce různého typu: dny otevřených dveří a prezentace, při nichž představí své aktivity, výstavy a kulturní akce, besedy a diskusní setkání, masopustní oslavy a zábavy, akce pro veřejnost... Také výstava v knihovně v Liberci umožňuje  návštěvníkům seznámit se s činností neziskových organizací. K hodnocení, jak pestrá a různorodá tato činnost je, Vám pomohou i materiály, které jsme pro Vás připravili: kalendář akcí, podrobnější nabídku některých organizací, osobní i panelovou prezentaci organizací přímo na tiskové konferenci.  

Přijměte prosím tuto informaci jako pozvánku – budete vítáni.


Program tiskové konference:
·        Úvodní slovo, představení kampaně 30 dní pro neziskový sektor
·        Role neziskových organizací v občanské společnosti v Libereckém kraji
·        Představení neziskových organizací – účastníkům tiskové konference
·        Prostor pro diskusi, dotazy ze strany novinářů
 

Záštitu nad kampaní v Libereckém kraji laskavě převzali:

Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje

RNDr. František Pelc, poslanec Parlamentu ČR